live your lifeline
Header

Soulcoaching

Soulcoaching is een ‘ontplooiend’ instrument voor persoonlijke ont-wikkeling.

Ontplooing wordt door lifelining gezien als ‘on-wikkeling van een levend wezen’ – het groeien naar de ‘mens’ wie we bedoeld waren om te zijn toen we hier geboren werden.

Ontplooiing kent vele synoniemen: bloeien, groeien, ontvouwen, rijpen, uitbreiden, bewegen, ontwikkelen, bezielen etc.
Bloei, Groei, ontvouwing, ontwikkeling van talenten, vooruitgang, vorming, uitbouw, vorming, bezieling, zingeving en evolutie ten dienste van de persoonlijke ontwikkeling van de mens.

lifelining biedt op dit moment twee stromen van Soulcoaching:
SoulRememberance richt zich op het in kaart brengen van kwaliteiten, talenten en energien op individueel, team- of organisatie-niveau. Daardoor wordt authenticiteit voor het individu en/of een team-organisatie bevorderd.
Meer informatie over de lifelining soulrememberance

SoulReading richt zich op het ter beschikking stellen van informatie via multi-dimensionale waarneming. De multi-dimensionale informatie maakt zich kenbaar via beelden, kleuren, klanken en taal. Door deze informatie te integreren in de zoektocht naar antwoorden wordt meteen lichtheid voelbaar.

 

Meer weten:

Stuur mail naar Heide Fischer
telefoon:  +31 654 326 331